Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE, Potštejn

Úvod Historie Současnost Soubor Repertoár Fotogalerie Z tisku
Štace
Kontakty

První zmínky o ochotnickém divadle v Potštejně jsou písemně doloženy již v roce 1860 ve státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

Jinými slovy: nebýt přerušení činnosti (viz níže), v roce 2010 bychom otevírali jubilejní 150. divadelní sezónu.


Úředně byla "Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice v Potštýně" zaevidována roku 1887.

Významnou osobností v historii Orlice té doby byl Antonín Vorlický, v roce 1893 byl zvolen jejím předsedou.


1899 začal divadelním i jiným vystoupením sloužit „Jubilejní pavilon“ – dřevěný kulturní stánek  Pod Lipami v Potštejně. Stalo se tak díky práci řady osvícených potštejnských obyvatel a především pak „letních hostí“.
Pavilon byl postaven podle návrhu architekta Emila Pištěka jako upomínka na padesátiletého panování „Jeho Veličenstva, císaře a krále“ Františka Josefa I.

Jak vypadala opona potštejnského letního divadelního stánku na počátku 20. století můžete vidět zde...


Roku 1905 disponovala Orlice stálým jevištěm a měla v repertoáru tři představení. (DbČAD)


Co píše o historii divadelnictví potštejnský patron, Jan Urban Jarník, mj. též zakladatel a předseda místního Okrašlovacího spolku, najdete zde...


Od roku 1922 se stala Orlice členem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého.

1936 se v Potštejně uskutečnil Den proletářského divadla, festival dělnických ochotnických souborů. Hostoval zde Ústřední soubor dělnických divadelních ochotníků československých z Prahy s hrou Maxima Gorkého Měšťáci v režii Františka Spitzera.

Roku 1938 měla Orlice 60 členů, vlastní jeviště a v repertoáru dvě představení. (DbČAD)

Divadelní život Potštejna v době okupace popisují nedávno objevené "Protokoly", ve kterých se o fungování divadla době mezi lety 1940 a 1946 hovoří celkem podrobně.

Ukázky z textů naleznete zde. Spolu se zápisem ze zasedání v únoru 1942 k vidění zde.
A obzvlášt zajímavý je projev tehdejšího předsedy divadelního "Okrsku" (profesor Josef Lanta, vynikající kostelecký divadelník a organizátor ochotníků v okrese - pozn. MgA. Jiřího Valenty).V 50. a 60. letech 20. století byl divadelní soubor Besedy aktivní a velmi činný, vůdčí osobou byl Rudolf Pivec.
V roce 1957 byli dokonce potštejnští ochotníci pozváni jako účinkující do slavnostního programu zahajujícího Jiráskův Hronov. V kronice obce Potštejn se píše:
„Za pěkné výsledky a divadelní práci byli ochotníci OB (tehdy Osvětové besedy - pozn. Ondřeje Sedláčka) pozváni k účinkování na zahajovací slavnosti XXVII. Jiráskova Hronova... Nacvičili pro tento účel pásmo scén a monologů z české klasické divadelní tvorby v režii dra R. Pivce..."

Mimo jiné se v té době pořádaly také pravidelné Silvestrovské večery s komponovaným programem, na kterých vystupovali herci OČB Orlice.Ve 40. až 60. letech také v Potštejně fungovala loutková scéna mladých pod vedením Jana Teinera. Zde je několik fotografií již nedochovaných loutek z Výstavy loutek v sokolovně v Potštejně v roce 1952.
Jedním z posledních představení potštejnských ochotníků (před obnovou souboru v roce 2009) byla hra Zorka, odehrána roku 1963. Představení je výborně dokumentované, vč. hereckého obsazení.
Poté bohužel pomalu přichází konec potštejnských divadelních aktivit. O tom svědčí úryvek z dopisu dlouholetého potštejnského režiséra a autora divadelních her Rudolfa Pivce:

... „páni” mě pozvali, když jim došlo oznámení, že místo her sovětských autorů preferujeme naše, zápaďácké - ba, že pod záminkou divadla provozujeme protistátní činnost /jakou, nebylo uvedeno, ani nebyla zjištěna/. A tak jsem toho zanechal, jako režisér se ohlásil místní tajemník KSČ. Sehráli „Císař pán na třešních”. Celé divadlo od reflektorů až po horizont někdo rozkradl a tím to skončilo.

(z dopisu J. Albrechtové, pravděpodobně z roku 1965, DbČAD)


Ukázky toho, co se hrálo v Potštejně kdysi, najdete zde...
Podrobně je místní divadelní historie sepsána v knize současného principála OČB Orlice, Ondřeje Sedláček:
POZNÁMKA
Výše uvedené bylo čerpáno z Databáze českého amatérského divadla (DbČAD), archivů a knihoven, dochovaných materiálů a vzpomínek pamětníků.

Údaje zde uvedené jsou pouze ilustrační a stručně popisují jednotlivá období a významné mezníky. Detailní dokumentaci divadelního života v Potštejně zpracoval principál knižní formou,  tedy se pro upřesnění informací obraťte přímo na něj - viz Kontakty.


PROSBA
Máte-li jakékoliv další informace nebo dokonce materiály k divadelním aktivitám v Potštejně, prosíme o jejich poskytnutí / zapůjčení.

TOPlist Jak se vám líbí naše produkce? Napište nám: divadlo@potstejn.cz.