Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE, Potštejn

Úvod Historie Současnost Soubor Repertoár Fotogalerie Z tisku
Štace
Kontakty

VÝZNAMNÉ MOMENTY Z ČINNOSTI SOUČASNÉHO SOUBORU



10. sezóna obnovené OČB Orlice

V roce 2018 se uzavřela 10. divadelní sezóna obnovené „Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice“.

Za tu dobu náš soubor nastudovala a odehrál 10 pohádek
pro děti s celkem skoro 90 reprízami a 9 her pro dospělé se skoro  60 reprízami.

Kromě toho OČB Orlice připravila program pro cca 40 akcí k nejrůznějším příležitostem, namátkou jmenujme Divadelní bály (2011 - 2017) spojené se scénkami, hrané Noční prohlídky hradu Potštejn (2014 - 2018), hrané Hradozámecké noci na místním hradě (2016 - 2018), tradiční komponované Divadelní večery v režii Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice (2012 - 2018) či celodenní výpravné akce "Přepadení na kupecké stezce", též na hradě Potštejn (2017 a 2018).

Celkem jde o úctyhodných 190 vystoupení za 10 let, tedy 19 vystoupení za rok.

Z pohádek měla nejvíce repríz ta O rádci nerádci, princezně Luisince a jinochovi Jurovi z pera principála, Ondřeje Sedláčka. Celkem se hrála 13 x.

Z her pro dospělé pak mělo nejvíce repríz představení 2 až 3 doby - celkem 10 představení. Hra byla opět "autorská" - pro Potštejn, ovšem tentokrát ji napsal z části Jaroslav Vrchlický a z části Ondřej Sedláček.




130. výročí založení OČB Orlice, Potštejn

Z dochovaných archivních pramenů: „2. června 1887 byla úředně zaevidována „Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice“. V roce 2017 jsme tedy svou obnovenou činností oslavili 130 let od oficiálního vzniku místního divadelního spolku
pod jménem, ke kterému jsme se při obnovení v roce 2009 přihlásili.


Zde je kopie zápisu ze "Spolkového rejstříku 1883 - 1946" (uložen v archivu SOKA v Rychnově nad Kněžnou).





Obnova souboru 2009

V roce 2009 byl soubor a divadelní život v Potštejně obnoven.

Pod patronací obce, za podpory pana starosty Petra Dostála a obecního zastupitelstva, byl pod vedením Ondřeje Sedláčka, jakožto principála, režiséra a autora her, sestaven nový soubor, který se přihlásil k tradici Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice.

Během prvních dvou sezón se ustavilo obsazení divadelního souboru, uskutečnila se premiéra prvních dvou her a dvou pohádek k tomu. A postupně přibývaly hry další. Více se dočtete v sekci Repertoár.

Na začátku roku 2011 proběhla také první výroční schůze naší besedy. Jak vypadala, najdete zde...

Jméno našeho souboru se objevilo již i v tisku - co se píše, najdete zde...

Další "novinky", kterými se divadelní spolek rozhodl přispět ke společenskému životu v Potštejně, byly tyto:
Zpestření tradičních zábav v rámci Svatováclavského posvícení v Hotelu Slávie - více viz Fotogalerie...
Založení tradice vlastního bálu: historicky první Divadelní bál se uskutečnil 19. února 2011, v sále Hotelu Slávii v Potštejně. Jak proběhl, se můžete podívat zde... a potom zde...

Dnes se soubor snaží vše uvedené rok co rok naplňovat. Jak se mu to daří, můžete vidět v sekci Repertoár a Fotogalerie.





Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat také všem dalším, kteří k obnově divadelního života v Potštejně přispěli.


Mezi prvními to byli manželé Nováčkovi, kteří na zámku uspořádali Páteční salon na téma divadlo, na kterém se sešli pamětníci posledního divadelního života v Potštejně. Mnoho z nich poskytlo své archivní materiály a vzpomínky. Byl to například pan kronikář Soukup, manželé Hlinkovi a Vrátilovi nebo Zdena Benediktová. Na mnoho pramenů nás také přivedla paní knihovnice Jaroslava Sedláčková.

Do přípravy a realizace prvního představení se kromě již zmíněného pana starosty a ctěného zastupitelstva aktivně zapojil také pan hostinský Milan Hostinský, který nezištně poskytl sál pro zkoušení a představení.
Pan Rostislav Vondřejc vyrobil kulisy, paní Olga Soukopová je vymalovala, přičemž svůj díl mají na návrhu kulis také slečny Tereza Myšáková a její kamarádka Zuzana.
Hudbu pro představení připravil pan Marek Nágl ze Solnice.
Dobovými kostýmy nás dokonale vybavily dámy z půjčovny kostýmů Holice.

Kromě členů souboru bych také rád vyzdvihl pomoc Ondřeje Cimfla, který dal dohromady osvětlení a ozvučení. A rovněž Radima Hálu, který se dobrovolně přihlásil jako bedňák a nakonec premiéry též zvučel a svítil. Jako další pomohl divadlu Michal Matoulek, jak se stěhováním, tak i za mixážním pultem.

V neposlední řadě ještě zmíním osoby, které se podílely na rozjezdu divadla na samém počátku, byť se členy souboru nakonec nestaly. Jsou to: Iva Dostálová, Martin Friml, David Rešl a Jakub Kočí.
A pochopitelně musím připomenout jednoho z prvních herců, který bohužel již Potštejn, a tudíž i divadlo, opustil, a to Martina Dokoupila. Diváci si ho budou jistě pamatovat jako pana továrníka Starousedlého z první hry Hříčka.
S myšlenkou účinkovat s námi na jevištních prknech koketovala posléze řada dalších obyvatel Potštejna i "přespolních", mj. třeba také Luboš Šafář nebo Jaroslav Štěpánek. Nakonec však na prknech nezůstali.

Kteří herci souborem prošli najdete v sekci Soubor.

Všem jmenovaným děkujeme a doufáme, že nám budou příznivě nakloněni i nadále...


TOPlist Jak se vám líbí naše produkce? Napište nám: divadlo@potstejn.cz.